idea
fot. Blog JaponiaOdNowa

Mondo, czyli 問答.

Granice naszej uwagi wytyczają granice naszego świata. „Mondo” w wielu językach oznacza właśnie „świat”.

Po japońsku natomiast „Mondo” (問答 ) oznacza dialog, dosłownie „pytanie i odpowiedź”.

Dzięki uważnemu dialogowi możemy tworzyć swój świat w każdej sferze życia.

Nasze działania skupiamy wokół umiejętności komunikowania się. Rozumiemy ją jako prowadzenie dialogu, ale i narzędzie poznawania innych perspektyw, badania własnego punktu widzenia i dzielenia się nim, a tym samym zmieniania rzeczywistości innych i własnej. I choć komunikowania się uczymy się od początku życia, jego doskonalenie jest warte wysiłku na każdym etapie. Z tego przekonania zrodziła się idea naszego projektu.

Rozwijając umiejętność zadawania pytań, możemy zwiększyć swój zasób wartościowych informacji i tym samym podejmować lepsze decyzje. Prowadząc umiejętnie dialog z innymi – w cztery oczy czy z większym audytorium – możemy wpływać na ich zaangażowanie w nasze pomysły i przedsięwzięcia.

Rozumiejąc zasady prowadzenia wartościowego dialogu, bardziej świadomie uczestniczymy w sytuacjach konfliktowych. Dostępne stają się wtedy narzędzia wpływania na skuteczność negocjacji i mediacji.

Praktykując wartościowy dialog, mamy okazję poznania własnych reakcji i lepszego radzenia sobie ze stresem i niepożądanymi emocjami. Łatwiejsze staje się podejmowanie i argumentowanie skutecznych decyzji. Budujemy własną odporność na manipulację, wymuszenia, sztuczki i triki.

Poznajemy granice własne i innych ludzi, dzięki czemu łatwiej korzystamy z darów asertywności.

Zasady dialogu wpływają na klarowność i przejrzystość codziennej komunikacji, zarówno tej bezpośredniej, jak i online.

Sprawdź, jak to działa.